تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی

تحقیق-مقايسه-رفتار-مکانيکی-خاک-های-مخلوط-با-رفتار-خاک-های-رسی-با-استفاده-از-تحليل-عددی

تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 157
حجم فایل: 7401 کیلوبایت
قیمت: 100000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی،
در قالب word و در 157 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
مقدمه
1-1 کليات    1
1-2 ضرورت انجام تحقيق    2
1-3 هدف و مراحل پژوهش    3
1-4 محدوده (Scope) پژوهش    4
1-5 نتايج حاصل از پژوهش    4
1-6 ساختار پايان نامه    5


فصل دوم:
تاريخچه تحقيق
2-1 مقدمه    6
2-2 آزمايش های آزمايشگاهی انجام شده    6
2-3 تحليل های عددی انجام شده    10
2-4 بحث و نتيجه گيری    13

فصل سوم:
تحليل عددی نمونه های آزمايشگاهی و مقايسه نتايج آن ها
3-1 مقدمه    14
3-2 آزمايش های سه محوری زهکشی نشده (سلطانی، 1385)    15
3-2-1 فرضيات و نحوه انجام آزمايش    15
3-2-2 نتايج آزمايش ها    18
3-3 استخراج پارامترهای مقاومتی خاک از نتايج آزمايش های سه محوری    21
3-4 بررسی نرم افزار ABAQUS و مدل رفتاری مورد استفاده    26
3-4-1 نحوه محاسبه تنش کل، تنش موثر و فشار آب حفره¬ای اضافی    26
3-4-2 فرضيات و پارامترهای مدل کم-کلی    29
3-5 تحليل عددی آزمايش های سه محوری    32
3-5-1 مدل سازی تقارن محوری    41
3-5-2 مدل سازی کرنش مسطّح    45
3-5-3 مدل سازی سه بعدی    49
3-6 مقايسه نتايج    54
3-7 نتيجه گيری    69

فصل چهارم:
تحليل عددی ساخت سد خاکی فرضی
4-1 مقدمه    71
4-2 مشخصات عمومی سد خاکی و تحليل¬های عددی    72
4-2-1 هندسه سد خاکی فرضی    72
4-2-2 خواص مصالح هسته و پوسته سد خاکی فرضی    72
4-2-3 روند کلّی تحليل های عددی    73
4-2-4 نرم افزار مورد استفاده    74
4-3 تحليل عددی کاملاً زهکشی نشده سد خاکی فرضی    75
4-3-1 مدل الاستيک    75
4-3-2 مدل مور-کولمب    78
4-3-3 مدل کم-کلی    81
4-4 تحليل عددی همراه با تحکيم سد خاکی فرضی با پارامترهای تحکيم يکسان    85
4-4-1 مدل الاستيک    86
4-4-2 مدل مور-کولمب    89
4-4-3 مدل کم-کلی    92
4-5 تحليل عددی همراه با تحکيم سد خاکی فرضی با پارامترهای تحکيم واقعی    96
4-5-1 مدل الاستيک    97
4-5-2 مدل مور- کولمب    100
4-5-3 مدل کم- کلی    103
4-6 نتيجه گيری    107

فصل پنجم:
تحليل عددی نمونه و سد خاکی تحت بارگذاری تناوبی
5-1 مقدمه    113
5-2 آزمايش سه  محوری تناوبی بر روی خاک های رسی مخلوط (سلطانی، 1385)    114
5-3 تحليل عددی نمونه ها تحت بارگذاری تناوبی    115
5-3-1 مقدمه    115
5-3-2 نحوه محاسبه فشار آب حفره ای تناوبی توسط نرم افزار    116
5-3-3 نتايج تحليل عددی نمونه ها    120
5-3-4 مقايسه نتايج تحليل عددی با نتايج آزمايش نمونه ها    121
5-4 تحليل عددی و تحليل تراوش سد خاکی فرضی تحت بارگذاری تناوبی    121
5-4-1 تحليل عددی تراوش و محاسبه سطح آزاد آب    122
5-4-2 تحليل عددی سد خاکی فرضی    123
5-5 تحليل عددی ديناميکی سد سن فرناندو    128
5-5-1 نرم افزار و مدل رفتاری مورد استفاده    129
5-5-2 نتايج حاصل از تحليل    136
5-5-3 بحث بر روی نتايج    147
5-6 نتيجه گيری    148

فصل ششم:
نتيجه گيری
6-1 کليات    149
6-2 نتايج تحليل عددی نمونه    150
6-3 نتايج تحليل عددی سد خاکی    152
پيشنهاد تحقيق    155
مراجع

توضیحات:
رساله حاضر در مجموع مشتمل بر شش فصل می باشد. در فصل اول کلّیاتی در رابطه با خواص خاک های مخلوط و اهمیّت نوع خاک در هسته سدهای خاکی، اهمّیت و لزوم تحقیق و هدف از آن و نیز مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم به تحقیقات و پژوهش های عددی و آزمایشگاهی انجام شده توسط محققین مختلف پرداخته می شود. در فصل سوم نتایج حاصل از تحلیل عددی با بارگذاری يکنواخت نمونه های T100 و ST40 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

در فصل چهارم به نتایج حاصل از تحلیل عددی ساخت سد خاکی فرضی در شرايط کاملاً زهکشی نشده، همراه با تحکیم با پارامترهای تحکيم يکسان و واقعی با استفاده از مدل های رفتاری الاستيک، مور-کولمب و کم-کلی با مصالح هسته T100 و ST40 و مقایسه نتایج آن با یکدیگر پرداخته می شود.

در فصل پنجم تحلیل عددی نمونه بر اثر اعمال بارگذاری تناوبی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاه و همچنین تحلیل تراوش و نتایج حاصل از تحلیل سد خاکی فرض بر اثر اعمال بارگذاری کرنش قائم تناوبی فرضی بر روی تاج سد خاکی فرضی و تحليل ديناميکی سد سن فرناندو با دو هسته مختلف بر اثر اعمال زلزله های بم و سنگان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.

نهایتاً در فصل ششم نتیجه گیری نهایی از پژوهش، ارائه شده و پیشنهادهایی در زمینه انجام تحقیقات بعدی مطرح می گردد. برای تحلیل عددی از نرم افزاهای آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio) استفاده شده است.

**استفاده از مطالب این پایان نامه فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد**

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.