جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت دوم

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت دوم

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 246 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 246
حجم 1457 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: نسبیت خاص

مجموعه تست سال های گذشته

فصل دوم – ساختار کلی مکانی کوانتمی

مجموعه تست

پاسخهای تشریحی

فصل سوم: نوسانگر هماهنگکوانتمی

آزمونهای طبقه بندی شده.

پاسخ تشریحی

فصل چهارم : دستگاه های بین ذره ای

مجموعه تست

پاسخهای تشریحی

فصل پنجم: معادله شرویندگر سه بعدی – جبر تکانه زاویه ای – اتم هیدروژن

مسائل نمونه

حل مسائل نمونه

فصل ششم :بخششعاعی معادله شرودینگر

مجموعه تست

پاسخهای تشریحی

فصل هفتم: اسپین و نمایشهای ماتریسی عملگرها

فصل هشتم: جمع تکانه های زاویه ای

سوالات طبقه بندی شده اسپین

فصل ششم و هفتم

پاسخ تشریحی

فصل نهم : ذرات باردار در میدان مغناطیسی

مجموعه تست

پاسخهای تشریحی

فصل دهم: نظریه اختلال و میانی تابش

مجموعه تست

پاسخهای تشریحی

فصل یازدهم: اتم هیدروژن واقعی – اتم هلیوم

مجموعه تست

پاسخهای تشریحی

مبحث تکمیلی ریاضی

منابع

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: نسبیت خاص  

نظریه نسبیت خاص در سال 1905 توسط آلبرت اینشتین ارائه گردید. اصول نسـبیت خـاص در دسـتگاههای مختصـات لخت بیان

میشوند. ابتدا به تعریف دستگاه مختصات لخت میپردازیم.  

1-1-دستگاه مختصات لخت  

یک دستگاه لخت به چارچوب مرجع مختصاتی گفته می شود که در آن قانون اول نیوتن صادقاست. به عبارت دیگر اگر جسمی

دریک دستگاه لخت قرار داشته باشد و هیچ نیروی خارجی خالصی بـه آن وارد نشـودبـا سـرعت ثابـت حرکـت خواهد کرد.  

2-1- اصول نسبیت خاص  

نسبیت خاص براساس دو اصل قرار گرفته است:  

الف) قوانین فیزیک در تمام دستگاههای لخت یکسان هستند. هیچ دستگاه مختصات ارجحی وجود ندارد و شکل ریاضی یک قانون

فیزیکی در تمام دستگاههای لخت یکسان باقی می ماند.  

ب) سرعت نور در تمام دستگاههای لخـت یکسـان و مسـتقل از دسـتگاه لخـت، چشـمه و نـاظر اسـت. مقـدار آن برابـر C . m s =

8  2 997925 10 می باشد.

3-1- تبدیلات لورنتس  

تبدیلات لورنتس معادلات تبدیل مختصاتی هستند که با اصول موضوع الف و ب هماهنگ میباشند. روابط تبدیل از یک x1) بـه

دسـتگاه لخـت دیگـر S2 بـا مختصـات فضـا-زمـانی 

,y1 ,z1 دستگاه لخت S1 بـا مختصـات فضـا و زمـان (ct1, (x2 ,y2 ,z2 (2 که با سرعت v نسبت به دستگاه اول در امتداد محور

xها ، حرکت می کند به شکل زیر است: 

و…

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه کامل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها به ای قسمت مراجعه کنید.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود