جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار، کد 0254 بافرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 9629 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

مدل سازی دیداری

مثلث موفقیت

نقش نماد

تاریخچه UML

نقش فرآیند

توسعه تکرار شونده و افزایشی چیست؟

ابزار RATIONAL ROSE

خلاصه

 

فصل دوم : شروع یک پروژه

تعریف پروژه درست

پیش زمینه ای در مورد دانشگاه فرضی آلفا

ریسک های مسئله ثبت نام در دانشگاه آلفا

خلاصه

 

فصل سوم : رفتار سیستم

بازیگران یا ACTORها

موارد کاربرد

ارتباط های مورد کاربرد

نمودارهای مورد کاربرد

نمودارهای فعالیت

خلاصه

 

فصل چهارم : در جست و جوی کلاس ها

شی چیست؟

حالت ، رفتار و حویت

کلاس چیست؟

کلیشه ها و کلاس ها

پیدا کردن کلاس ها

مستند سازی کلاس ها

بسته ها

اشیا و کلاس ها در مسئله ثبت نام دروس دانشگاه آلفا

نمودار های کلاس

خلاصه

 

فصل پنجم : یافتن تعامل شیاء

محقق سازی مورد کاربرد

مستند سازی سناریوها

چرا دو نموداری مختلف؟

نمودار ترتیب سیستم ثبت نام دروس دانشگاه آلفا

خلاصه

 

فصل ششم: مشخص سازی رابطه ها

نیاز به رابطه ها

وابستگی یا تجمع؟

نام گذاری رابطه ها

نام نقش ها

شاخص های چند تایی

رابطه بازتابی

یافتن رابطه ها

رابطه بسته ها

خلاصه

 

فصل هفتم : اضافه کردن رفتار و ساختار کلاس

معرفی رفتار و ساختار کلاس

ایجاد عملیات کلاس

مستند سازی عملیات کلاس

رابطه ها ئ امضای عملیات

ایجاد صفحات کلاس

مستند سازی صفات کلاس

نمایش صفات و عملیات کلاس

کلاس های همبستگی

خلاصه

 

فصل هشتم : شناسایی وراثت

وراثت

عمومیت دادن (تعمیم)

خاص کردن

درخت های وراثت

وراثت یک گانه در برابر وراثت چندگانه

وراثت در برابر تجمع

خلاصه

 

فصل نهم : تحلیل رفتار شی

مدل سازی رفتار پویا

وضعیت ها

گذارهای وضعیت

وضعییت های خاص

جزئیات گذار وضعیت

جزئیات وضعیت

خلاصه

 

فصل دهم : چک کردن و بررسی مدل

چرا همگن سازی؟

ترکیب کلاس ها

تجزیه کلاس ها

حذف کلاس ها

بررسی سازگاری

بررسی سناریو

ردیابی رویداد

بازبینی مستندات

خلاصه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود