جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی با کد 0052 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 4153 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مقررات کلی آزمایشگاه

لوازم و دستگاه های مورد نیاز در آزمایشگاه

لوازم و دستگاه های مورد نیاز در آزمایشگاه میکروب شناسی

لوپ ،آنس یا فیلدوپلاتین

نحوه استریل کردن لوپ

سوآب

پینت پاستور

پلیت یا پتری دیش

لوله های آزمایش

بن ماری

نحوه کار با دستگاه

فور یا آون

نحوه کار با دستگاه

اتوکلاو

انکوباتور یا گرمخانه

پر گنه شمار یا کلنی کانت

جار بی هوازی

نحوه استفاده از جار بی هوازی

میکروسکوپ

بخش های مختلف میکروسکوپ

نحوه استفاده از میکروسکوپ نوری

کاربرد روغن سدر در صورت استفاده از عدسی 100

تمرین: مشاهده بریده روزنامه(حروف و اعداد )و مخمر

انواع دیگر میکروسکوپ

میکروسکوپ الکترونی

محیط کشت

محیط غذایی مناسب

آگار

براث

درجه حرارت مناسب

زمان مناسب برای رشد

انواع محیط کشت

نحوه تهیه محیط کشت

طرز تهیه محیط جامد در پلیت

طرز تهیه محیط کشت جامد در لوله

طرز تهیه محیط کشت مایع

تمرین

استریل کرد یا سترون سازی

انواع روش های سترون سازی با استفاده از حرارت خشک

انواع روش های سترون سازی با حرارت مرطوب

انواع روش های پاستوریزاسیون شیر

پاستوریزاسیون در صنعت آبجوسازی

استریل نمودن با اتو کلاو

استریلیزاسیون با استفاده از صافی بیولوژیک

استریلیزاسیون با استفاده از اشعه

اشعه ماورای بنفش     UV

اشعه گاما

اشعه ایکس

روش های کشت میکروارگانیسم در لوله

نحوه کشت در محیط مایع در لوله

نحوه کشت در محیط جامد در لوله به صورت ایستاده

نحوه کشت در محیط جامد در لوله به صورت شیب دار

رنگ آمیزی

نحوه تهیه گستره یا اسمیر

نحوه تهیه گستره از کشت مایع در لوله

نحوه تهیه گستره از محیط کشت جامد

دستور رنگ آمیزی ساده

رنگ آمیزی گرم

دستور رنگ آمیزی گرم

رنگ آمیزی اسپور

رنگ آمیزی اسپور به روش کولین –ویرتس

رنگ آمیزی زیل ناسون برای باکتری های اسیدفست

رنگ آمیزی کپسول

نحوه رنگ آمیزی کپسول یا نیگروزین یا مرکب جین

مراحل شناسایی و تشخیص میکروارگانیسم ها

به دست آوردن کلنی جدا و مجزا

نحوه کشت در محیط کشت جامد در پلیت

روش کشت خطی

نحوه انجام کشت خطی

خصوصیات کلنی باکتری ها بر سطح کشت جامد

خصوصیات کشت مایع

روش شمارش میکروارگانیسم ها

روش پورپلیت

نحوه شمارش باکتری به روش پورپلیت

نحوه شمارش کلنی ها دستگاه کلنی کانت

روش شمارش سطحی

شمارش مستقیم میکروسکوپی

نحوه انجام شمارش مستقیم

آزمایشات ردیابی فعالیت پروائولیتیک باکتری ها

تولید اندول از تریپتوفان

هیدرولیز ژلتین

احیا نیترات

آزمایش پودر روی

آزمایشات ردیابی متابولیسم کربوهیدرات توسط باکتری ها

هیدرولیز نشاسته

استفاده از سیترات به عنوان تنها منبع کربن

آزمایش MR-VP

طرز تهیه مصرف متیل رد

طرز تهیه مصرف باریتس

نحوه انجام ازمایش MR

نحوه ازمایش VP

تست رد یابی متابولیسم لیپید ها توسط باکتری ها

هیرولیز لسیتین

هیدرولیز ترکیبات توئین

آزمایشات تشخیص برای حضور آنزیم ها

تست کاتالاز

مصرف تست

نحوه انجام آزمایش

آزمایش کوآگولاز در لوله

آزمایش کواگولاز بر روی لام

کپک ها

طبقه بندی کپک ها

ساختمان کپک ها

مشخصات کپک ها

روش تهیه میکروکشت (اسلاید کالچر) روی لام

رنگ آمیزی قارچ ها با استفاده از لاکتوفتل کاتن بلو


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود