تحلیل و بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

تحلیل و بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

تحلیل و بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی دارای 167صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 167
حجم 90 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی   
جهات مشروعیت (علل موجه جرم)    
تعریف   
 دفاع مشروع    
 شرایط مشروعیت دفاع    
تجاوز باید غیر مشروع باشد
تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد
پتجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد
دفاع، باید ضرورت داشته باشد
دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد
 فلسفه دفاع مشروع 
 تئوری اجبار معنوی   
 تئوری اجرای حق:    
ئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی   
تئوری «تعارض دو حق »:    
تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:    
عوامل رافع مسوولیت کیفری   
تعریف    
موارد عامل رافع مسوولیت کیفری 
آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری  
معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده
 تعریف 
 موارد معاذیر قانونی
عذر برانگیختگی (تحریک)  
تعریف
 مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع
 کیفیات مخففة قضایی    
تعریف    
 موارد جهات مخففه    
 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
اظهارات و راهنمایی‌های متهم   
اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است.    
اعلام متهم قبل از تعقیب  
 وضع خاص متهم و یا سابقة او   
 اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن   
 مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان
تئوری دفاع مشروع   
تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )   
شرایط  استفاده از معافیت  مجازات درماده ۶۳۰ 
وجود علقه زوجیت    
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر  
رتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا    
وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه    
ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد   
مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد:    
 موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر    
 موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه    
 محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح    
 ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر  
مقایسة مادة ۶۳۰ با مادة ۲۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۲۹۵ ق. م. ا. 
ایرادات وارد بر مادة ۶۳۰    
ممکن است اعمال این ماده، منتج به نتایج ناعادله شود   
مخالفت با اصل برائت   
-عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی   
بوجود آمدن انتقام خصوصی  
عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر    
نتیجه گیری فصل چهارم   
فصل پنجم :    
نتیجه گیری وپیشنهاد   
-نتیجه گیری 
پیشنهاد  
فهرست منابع

قسمتی از متن :


چکیده
مقاله حاضر به بررسی بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی می پردازد. در این مقاله ابتدا به تعیین ماهیت حقوقی ماده ۶۳۰ پرداخته شد . ملاحظه کردیم که مورد پیش بینی شده در این ماده به نوعی از مصادیق ممتاز دفاع مشروع از ناموس است .
همچنین شرایط اعمال حکم موضوع مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد شوهر در صورت قتل مرد اجنبی با زوجه یا هر دوی آنها در اوضاع و احوال مندرج در این ماده ، برای استفاده از معافیت پیش بینی شده در آن باید وجود شرایط ذیل را به اثبات رساند:
۱-               وجود علقه زوجیت . 
۲-               مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر . 
۳-               ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا . 
۴-               وجود شرایط عامه مسؤولیت کیفری در زانی و زانیه  . 
۵-               این ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن و همچنین زن مدخوله ندارد .  
همچنین شرح داده شده چنانچه زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر به دفاع از خود بپردازند ، به لحاظ مشروع بودن حمله شوهر ، عمل آنان نمی تواند از مصادیق دفاع مشروع باشد . این معافیت اختصاص به شوهر داشته و سایر شرکاء را در بر نمی گیرد . قتل در چنین اوضاع و احوالی لیاقت شوهر برای به ارث بردن از همسر مقتول خود را از بین نمی برد . دیگر اینکه واکنش شوهر در مواجهه شدن با چنین صحنه ای محدود به دو عمل قتل و ضرب و جرح بوده ، لذا در صورت ارتکاب جرم  دیگر مسؤول می باشد .
در قسمت دیگر به مقایسه ماده ۶۳۰ با ماده ۲۲۶ و تبصره ماده ۲۹۵ ق. م . ا  پرداخته شد و گفتیم که مقنن جمهوری اسلامی با تصویب ماده ۶۳۰ کار عبثی انجام نداده است ؛ زیرا اگر چه ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ تا حدودی در بر دارنده حکم موضوع ماده ۶۳۰ هستند اما این ماده حاوی حکم جدیدی نیز بوده ، آن اینکه این ماده صریحاً اجازه قتل زانی و زانیه غیر محصن در آن اوضاع و احوال را صادر نموده که چنین حکمی در دوماده دیگر وجود ندارد …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود