جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد)

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد)

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) ، کد 0262 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 10251 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


گونه غالب حمل و نقل

نسبت عوامل تولید

انتخاب مکان سکونتی

نقش دولت

مدل های اقتصاد شهری

شناخت منطقه و حوزه

مفهوم منطقه

منطقه قراردادی یا کاربردی

شناخت منطقه و تعیین محدوده آن

روش شاخص عددی وزنی

روش تحلیل جریان ها

روش تحلیل گرانشی

روش های بررسی ساخت اقتصادی شهر

مدل های تحلیل

مدل های تحلیل بر پایه اقتصاد کلان

روش برآورد تولید درامد

روش تحلیل پایه اقتصادی شهر

مدل های داده ها و ستاده ها

مدل های اقتصادی سنجی

روش تحلیل ساخت اشتغال

مدل های تحلیل بر پایه اقتصاد خرد

مدل های اقتصادی کلاسیک

مدل های سیاستی

مدل لوری

مدل کاراکاس

اشتغال – جمعیت

هزینه مکان – مکان های سکونتی

مکان های سکونتی – زمین

کاربرد مدل در کاراکاس

ارزیابی مدل

مدل آندرسون –لاندکویست

پیوست 1 : مطالعه نمونه سیرجان

تعیین حدود حوزه نفوذ شهر

تعیین محدوده پیرامونی حوزه نفوذ شهر

تعیین محدوده مقدماتی حوزه نفوذ شهر

محدودیت از نظر نسبت حمعیت شهرهای اطراف

محدودیت از نظر عوارض طبیعی

محدودیت از نظر استقرار مراکز جمعیتی

محدودیت از نظر راه های ارتباطی

جمع بندی و تحدید مقدماتی حوزه نفوذ شهر

تعیین حد نهایی حوزه نفوذ شهر

تعیین نقاط مرکزی

تحلیل نتایج به دست آمده و تعیین حد نهایی حوزه نفوذ شهر

پیوست 2 : نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی شهر

پیوست 3 : مطالعه نمونه : بندرعباس

اشتغال پایه و تبعی در بندرعباس

تولید ناخالص داخلی استان هرمزگان

تولید ناخالص داخلی حوزه نفوذ و شهر بندر عباس

آینده رشدی اقتصادی استان هرمزگان

آینده رشد اقتصادی شهر بندر عباس

اشتغال در هرمزگان

اشتغال در بندعباس

اشتغال در بخش های عمده اقتصادی

وضعیت شغلی شاغلین

پیش بینی اشتغال

پیش بینی شاغلین بخش کشاورزی

پیش بینی شاغلین بخش صنعت

پیش بینی شاغلین بخش خدمات

پیش بینی فضاهای تولیدی و خدمات شهری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود