جزوه احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

جزوه احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

جزوه احتمال و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS ، کد 0252 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 8104 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مفاهیم پایه ای

مفاهیم اولیه

تعریف

ثبت جاری

آمارگیری

آمارگیری نمونه ای

مطالعات توده اصلی

مونوگرافی یا یکه نگاری

روش مکاتبه

متغیر های کمی

متغیر کمی گسسته

متغیر کمی پیوسته

داده های کمی

داده های رتبه ای

داده های اسمی

نمونه و نمونه گیری

مزایای نمونه گیری

برخی از روش های نمونه گیری

مفهوم نمونه تصادفی

نمونه تصادفی ساده

نمونه تصادفی سیستماتیک

نمونه تصادفی طبقه بندی شده

نمونه تصادفی خوشه ای

نمونه گیری از جامعه نامتناهی

مسائل

نمایش داده ها

مرتب کردن داده ها

تعداد طبقات

فاصله طبقات

تشکیل جدول توزیع فراوانی

شاخص های آماری

شاهص های مرکزی

میانگین

میانگین حسابی

خواص میانگین حسابی

میانگین وزنی

میانگین هندسی

میانگین همساز

مقایسه شاخص های مرکزی (میانگین ،میانه و مد)

رابطه تجربی بین میانگین ،میانه و مد

چند ک ها

روش محاسبه چند ک ها

میانگین پیراسته و میانگین وینزوری

میانگین پیراسته

میانگین وینزوری

دامنه تغییرات

دامنه میان چارکی

دامنه میان صد کی

میانگین قدر مطلق انحرافات

واربانس و انحراف معیار

رابطه تجربی بین شاخص های پراکندگی

شاخص های نسبی پراکندگی

ضریب تغییرات یا ضریب واریانس یا پراکندگی نسبی

ضریب چارکی تغییرات

ضریب چونگی

ضریب چونگی چارکی

ضریب چونگی صدکی

ضریب چونگی پیرسن

ضریب چونگی

ضریب کشیدگی

مسائل


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود