جزوه طراحی قالب های آهنگری

جزوه طراحی قالب های آهنگری

جزوه طراحی قالب های آهنگری با کد 0033 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 66
حجم 4552 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


جزوه شماره 1

طراحی قالب های آهنگری

اصول طراحی فرآیند فورج

اهداف آموزشی

مقدمه

آزمایش فشردن استوانه

مناطق اصطکاک لغزنده و چسبنده در تغییر شکل هموژن

نواحی تغییر شکل در کله زنی استوانه

آزمایش فشردن حلقه

استوانه با برجستگی میانی

پارامترهای حرارتی

متغییر های ماده خام

پارامترهای هندسی

پارامترهای حرارتی

متغییرهای اصطکاکی

نوع و جنس روانکار

اجزای سیستم فورج

ماده خام یا لقمه

اجزای سیستم فورج

قطعه دارایی دیواره

متغییر های اصطکاکی

پارامتر های هندسی

دسته بندی قطعات فورج

قطعات فشرده

قطعات دیسکی شکل

قطعت طویل


جزوه شمار 2

اصول طراحی قالب های پیش فرم فورج

لزم استفاده از قالب های پیش فرم

مزایای استفاده از قالب های پیش فرم

انواع قالب های پیش فرم

معیار انتخاب قالب های پیش فرم

معیار انتخاب فرآیندهای فولرینگ ورولینگ

تعیین ابعاد بیلت

به دست آوردن مساحت مقطع بیلت

طراحی قالب های پیش فرم قطعات طولی

قوانین طراحی قالب های پیش فرم

اصول طراحی قالب فولر

طراحی هندسه قالب برای هر مرحله

اصول طراحی قالب رولر

طراحی قالب فولر

اصول طراحی قالب رولر

پروفیل

گردنه

دنباله

طراحی بلوک قالب چند حرفه ای و ارایش حفره ها بر روی آن


جزوه شماره 3

مقدمه

تعیین موقعیت سطح جدایش


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود